Om föreläsaren

Arkivarie Anette Sarnäs arbetar på Malmö stadsarkiv sedan 15 år tillbaka. Hon forskar om en rad olika ämnen och har publicerat böcker om Malmö under andra världskriget, Kvinnliga fotografer i Malmö, Malmös godisfabriker och artiklar om en rad olika personer, ämnen och händelser.

Om föreläsningen

Det kan vara svårt att forska om stadsbor när de flesta av kyrkböckerna saknas. Hur kan man göra och vilka källor kan man använda istället? Man får lägga ett pussel av olika bitar som mer eller mindre passar ihop. I föredraget använder jag min forskning om sockerbagaren Lorentz Steinfelt som exempel. Han levde i Malmö 1680–1726.

Tidpunkt och plats för föreläsningen

Lördag kl 11:00 (F120)