Bakgrunden till årets motto som är en variant på en strof i Karin Boyes dikt ”I rörelse” från 1927. Vi vill uttrycka med ”Det är vägen som är resans mål” att målet med släktforskning är att aldrig komma till målet. Det kanske inte ens finns ett mål, i vart fall är det inte klart definierat. Det kanske inte är en mening med att ha ett mål för var och ens släktforskning. I stället är det sökandet/forskandet som är det intressanta och som ger mening, som är det spännande och det roliga. Sökandet väcker nyfikenheten hos alla som börjar med släktforskning.