Alla monterplatser är nu bokade och inga ytterligare kan erbjudas!

 

Om man som utställare vill boka en monter/monterplats och tillbehör fyller man i nedanstående formulär (Monterplats och Allmänna bestämmelser). Där framgår även priser och de allmänna bestämmelserna för bokning.

När formuläret är ifyllt, signerar man formuläret elektroniskt och mailar det signerade dokumentet till sfd2024.utstallare@msff.se.

Eventuella frågor om processen ställs till samma e-postadress.

Sista datum för att beställa monter är den 30 april, 2024!

Monterplats och Allmänna bestämmelser

Signera elektroniskt

Nedan ses kortinstruktioner för elektronisk signering av dokumentet. En mer utförlig instruktion återfinns genom att trycka på länken ”Signera elektroniskt” här ovan.

Instruktioner för elektronisk signering av pdf-dokument:
1. Ladda ner och namnge filen (gärna med ett identifierbart filnamn)
2. Spara pdf-dokumentet lokalt
3. Fyll i efterfrågade uppgifter i pdf-formuläret
4. Spara igen
5. Öppna https://elektronisksignering.se/
6. Välj ”Ladda upp och signera direkt” och välj den aktuella filen
7. Fyll i personnummer i formatet (ååååmmddxxxx) – Man kan välja att INTE visa personnumret i den signerade filen
8. Den signerade filen skapas
9. Spara den signerade filen
10. Sänd in den signerade filen enligt instruktioner i pdf-formuläret

Observera att den signerade filen måste sändas in via e-post. Arrangören mottar inte automatiskt signeringsfilen efter signering utan ni måste aktivt skicka in den.