Om föreläsaren

Dick Harrison är sedan 2003 professor i historia vid Lunds universitet och dessutom flitigt verksam som skribent och föreläsare. Han har vid två tillfällen vunnit SVT:s På Spåret. Harrison har skrivit över 100 böcker, både fack- och skönlitteratur, och medverkar regelbundet i radio, tv, Svenska Dagbladet och tidskriften Populär Historia. År 2000 fick han Augustpriset för sin bok om digerdöden (Stora döden). Bland hans övriga produktion kan nämnas en trilogi om slaveriets historia, biografier om Karl Knutsson och Tage Erlander, analyser av nordiska korståg, Sveriges relation till Ryssland, imperiers fall, trettioåriga kriget och engelsk historia. I ett av hans senaste verk, Ondskans tid, behandlar han de europeiska häxprocesserna med särskilt fokus på de skandinaviska länderna. I år är han aktuell med en stor monografi om Hansan.

Om föreläsningen

När vi tänker på och läser om häxprocesser brukar nästan alltid intresset koncentreras till ”det stora oväsendet”, en svit av rättegångar i Mellansverige och Norrland på 1660- och 1670-talen. Många svenska landskap faller utanför denna berättelse, i synnerhet de som under äldre tid lydde under den danska kronan. I den här föreläsningen berättar Dick Harrison om häxprocesserna i de sydsvenska landskap som låg i Danmark före frederna i Brömsebro och Roskilde, framför allt om de omfattande processerna i Malmö på 1500-talet. De skånska häxjakterna inleddes långt före de rikssvenska, och de hade delvis en annan karaktär, både sett till vad folk anklagades för och hur rättegångarna avlöpte. Den stora frågan är varför de överhuvudtaget ägde rum. Vad var det som fick folk i Danmark, och senare Sverige, att rannsaka och bränna folk – framför allt kvinnor – för brott som inte ens existerade?

Tidpunkt och plats för föreläsningen

Söndag kl 14:00 (F300)