Malmö är Sveriges tredje största stad och är den snabbast växande storstaden i Sverige. Befolkningstillväxten beror främst på att fler föds och att fler flyttar hit. Malmö har en ung befolkning, nästan hälften av invånarna är under 35 år.

Den 31:e december 2022 hade Malmö 357.377 invånare.

I Malmö bor människor från 186 olika länder (2022). Omkring en tredjedel av Malmös invånare är födda i utlandet. Andelen utrikes födda har ökat i riket som helhet. Det bor fler utrikes födda i storstäderna jämfört med riket. Omkring en fjärdedel av invånarna i Stockholm och Göteborg är födda i utlandet.

Bildkälla: Riksarkivet har försett Wikimedia Commons med denna fil som en del av ett samarbetsprojekt med föreningen Wikimedia Sverige.

Handritad 1700-tals karta över Malmö

Högupplöst version av kartan