Om föreläsaren

Fredrik Mejster är en erfaren släktforskare som arbetar som registrator i Uppsala kommun. Han har en betydande roll som ansvarig för forskningen i programmen ”Allt för Sverige” och ”Genjägarna”. Som en av de släktforskare som medverkar i dessa program har han framgångsrikt bistått deltagarna med att lösa sina släktgåtor.

Om föreläsningen

Fredrik kommer att diskutera den nya DNA-teknikens fantastiska möjligheter, som tillsammans med traditionell släktforskning gör det möjligt att lösa tidigare omöjliga släktgåtor. Många som letar efter en okänd far eller annan släkting kan nu finna dem.

Sverige var en pionjär inom fertilitetsvård. Redan på 1920-talet användes inseminationer med donerade spermier, något som många inte känner till. Dessa donatorer garanterades anonymitet, och ingen information om dem sparades på sjukhusen. Verksamheten var mest omfattande på 1970- och 80-talen och skedde ofta i hemlighet utan regler fram till 1985. När Sverige som första land bestämde att donatorer inte längre skulle vara anonyma, ändrades inte bara läkarnas befogenheter utan också barnets rätt till sitt ursprung och möjligheten att begära donatorns identitet vid myndighetsålder.

Donatorbarn har länge levt i skuggan. Fallet med Anna, som inte fick tillgång till sin donators uppgifter från Umeå sjukhus, blev en katalysator för flera reportage av Uppdrag granskning på SVT. Detta ledde till vad som senare kom att kallas ”Den svenska spermieskandalen”.

Tidpunkt för föreläsningen

Anges senare