Om föreläsaren

Henning Bender, född 1944 i Köpenhamn, blev magister i historia vid Köpenhamns universitet år 1972. Han arbetade som arkivarie på Rigsarkivet mellan 1972 och 1974 och var sedan stadsarkivarie i Aalborg från 1974 till 2008. Mellan åren 1989 och 2008 var han även ledare för Det danske Udvandrerarkiv. Han har hållit ett stort antal föredrag och författat böcker och artiklar om in- och utvandring.  

För mer information, besök: https://henningbender.dk 

Om föreläsningen

Den omfattande strömmen av svenskar som kom till Danmark mellan 1850 och 1920 markerade landets första stora invandringsvåg. Efter Amerika blev Danmark det land som många svenskar föredrog, och över 100 000 fattiga svenska arbetare, både män och kvinnor, hoppades på ett bättre liv i grannlandet. De första som reste blev lantarbetare i Jylland, följt av olika typer av arbetare på öarna. Efternamn som Jönsson blev till exempel Jensen, Månsson blev Mogensen, och Persson blev antingen Petersen eller Pedersen. Denna förändring av namn är en av anledningarna till att många människor i både Sverige och Danmark inte känner till sina släktingar i det andra landet. Frågor som ”Var kom de ifrån?” ”När flyttade de?” och ”Hur behandlades de?” är vanliga.

Henning Bender kommer att utforska svaren på dessa frågor och även ge vägledning om hur man hittar information om svenska invandrare i både svenskt och danskt källmaterial på internet. 

Tidpunkt och plats för föreläsningen

Söndag kl 11:00 (F80)