Om föreläsaren

Karin Sjöberg, arkivpedagog på Malmö stadsarkiv, har ägnat sig åt detta ämne. Hon har en gedigen erfarenhet av att arbeta med minnesinsamlingar och har även författat flera böcker om Malmös historia under andra världskriget samt om flyktingmottagandet hösten 2015. Dessutom har hon producerat en kartguide över Malmös judiska historia. Karin är även aktiv inom Vitabussgruppen inom Malmökretsen av Svenska Röda Korset.

Om föreläsningen

”Vita bussarna” och ”Vita skeppen” var två avgörande räddningsaktioner under våren och sommaren 1945 då tiotusentals överlevande från koncentrationslägren nådde Sverige med hjälp av Svenska Röda Korsets insatser. Att forska om de som anlände med dessa transportmedel kräver noggrannhet och tålmodighet. Vilka arkiv ska man vända sig till och vilken information kan man förvänta sig att hitta?

I sin presentation belyser Karin vilka källor och arkiv som är relevanta för att forska kring personer som anlände med Vita bussarna och Vita skeppen. Hennes engagemang och kunskap utgör en viktig resurs för att förstå och dokumentera denna historiska händelse och dess individuella berättelser.

Tidpunkt och plats för föreläsningen

Lördag kl 12:30 (F40)