Om föreläsaren

Lars Edgren, professor emeritus i historia vid Lunds universitet, är författare till den banbrytande boken ”Stadens sociala ordning: Stånd och klass i Malmö under sjuttonhundratalet”, utgiven 2021.

Om föreläsningen

I våra skolböcker lär vi oss att Sverige fram till någon gång på 1800-talet var ett ståndssamhälle, där invånarna indelades i fyra stånd: adel, präster, borgare och bönder. Men ett ståndssamhälle är mycket mer komplext än så. En mängd olika grupper differentierades från varandra, och för individen var det av yttersta vikt att försvara den ståndsprägel som följde med grupptillhörigheten. I staden återspeglades detta bland annat i administrativa rutiner, i hur befolkningen ordnade sig i kyrkan och i vilka begravningsplatser de tilldelades. I detta föredrag utforskas de sociala relationerna i stadsmiljön. Vill du förstå varför stadens bödel hade svårigheter att få sin hustru begravd eller varför det krävdes sex likbärarlag i en liten stad? Då är detta föredraget för dig.

Tidpunkt och plats för föreläsningen

Lördag kl 14:10 (F40)