Om föreläsaren

Maria Press är en expert inom historia och arkivvetenskap. Sedan 2014 har hon fungerat som chef för Riksarkivet (Landsarkivet) i Östersund. Innan dess hade hon en lång karriär som arkivarie vid Statsarkivet i Trondheim, Norge, där hon ackumulerade omfattande erfarenhet av att assistera släktforskare att navigera i norska källor. Under det kommande året planerar hon att publicera en bok om släktforskning i Norge i samarbete med Sveriges Släktforskarförbund.

Om föreläsningen

I föredraget kommer huvudfokus att ligga på de mest centrala källorna för släktforskning i Norge och var man kan hitta dem. En betydande del av presentationen kommer att ägnas åt att lära sig navigera på Digitalarkivet.no. Därutöver kommer det att ges tips på användbara termer och begrepp, rekommenderad stödlitteratur samt webbplatser som är ovärderliga att känna till.

Tidpunkt och plats för föreläsningen

Söndag kl 12:30 (F40)