Om föreläsaren

Mats Olsson är professor i Ekonomisk Historia vid Lunds Universitet. Han har skrivit Storgodsdrift. Godsekonomi och arbetsorganisation i Skåne från dansk tid till mitten av 1800-talet.

Om föreläsningen

Föredraget belyser storgodsdriften i Skåne, en ofta bortglömd och delvis dold del av historien som omfattar dansk feodalism, dagsverkssystem, fideikommiss, avfolkade byar, svensk agrarkapitalism och statare. Dessutom tar han upp spåren av en jordreform som aldrig fullbordades.

Tidpunkt för föreläsningen

Anges senare