Monterbeställning – klargörande information

Efter att man har fyllt i pdf-formuläret för beställning av monter ska dokumentet signeras elektroniskt. Och efter att det signerade dokumentet skapats måste detta dokument mailas till arrangören – det kommer inte automatiskt till arrangören.

Vi har fått indikationer på att någon eventuellt kan ha hoppat över det steget av de beskrivna instruktionerna för monter-beställningen. Och således har inte informationen kommit till arrangörens kännedom. Om ni känner att ni är ”skyldiga” ombeds ni maila in det signerade dokumentet. Ni kan kontakta sfd2024.utstallare@msff.se om ni är osäkra på om er beställning kommit fram