Inne i ett hörn på de äldsta delarna av Kockums gamla varvsområde finns ett märkligt bygge. Som en sagans rymdraket, konformad och med spetsigt tak, överväxt av vildvin. Byggnaden som är den enda i sitt slag i Sverige är ett skyddsrum. Det byggdes troligtvis 1940, året efter andra världskrigets utbrott. Denna typ av bunker var vanlig i Tyskland och kallades Spitzbunker eller Winkeltürme, efter sin konstruktör Leo Winkel. Han fick patent på sin design 1934 och de följande åren byggdes i Tyskland 98 Winkeltürme av fem olika typer. De var menade att vara skydd mot flygbombning för fabriksarbetare och järnvägspersonal och placerades oftast i industriområden.

Varför Kockum valde denna modell är oklart. Kanske var det omöjligt att bygga ett skyddsrum under jord på grund av närheten till vattnet. Det 18 meter höga tornet skulle rymma över 100 personer. Det har förmodligen aldrig använts, men står där nu som ett industriminne eller varför inte som ett konstverk.

Närmsta gatuadress till skyddstornet: Stora Varvsgatan 6A.