Om föreläsaren

Thomas Fürth, Stockholm. Född 1947. Docent i historia vid Stockholms universitet. Ordförande för Genealogiska föreningen och Judiska Släktforskningsföreningen i Sverige. Ledamot av The International Institute of Jewish Genealogy. Har publicerat artiklar i bl a Släkthistoriskt forum, Släkt och Hävd, Släktforskarnas Årsbok, Svensk Genealogisk Tidskrift och Avotaynu – The International Rewiev of Jewish Genealogy. Författare till böckerna Släktforska utanför Norden, 2019 och tillsammans med Mikael Hoffsten Judisk släktforskning, 2020. E-post: fuerth.thomas@gmail.com

Om föreläsningen

Den som söker efter sina judiska anor i Sverige hittar dem oftast inte i de vanliga kyrkböckerna före 1910. Det beror på att judar bildade egna församlingar, fram till 1980-talet kallade mosaiska församlingar. Den första invandringen av judar som tilläts att bosätta sig i Sverige utan att behöva bli kristna ägde rum i slutet av 1700-talet och början av 1800-talet. Judar fick till början med bara bosätta sig i Stockholm, Göteborg, Norrköping samt Karlskrona och bildade där egna judiska församlingar, senare mer kända som mosaiska församlingar. En andra invandringsvåg av judar till Sverige kom från 1860-talet och fram till första världskriget från Baltikum och norra Polen som då styrdes av Ryssland. Då bildades även mosaiska församlingar i Sundsvall, Karlstad, Halmstad, Oskarshamn, Kalmar, Växjö och Malmö. Fram till 1910 var de mosaiska församlingarna folkbokföringsmyndighet för alla judar i Sverige, även om man kan finna mosaiska trosbekännare uppförda i Svenska kyrkans församlingsböcker. Från 1910 fördes judar upp i den kyrkliga församling där de var skrivna, inte sällan även i särskilda längder kallade främmande trosbekännare. Efter 1951 finns inga anteckningar i kyrkböckerna om man var mosaisk trosbekännare eller ej. Förr eller senare så måste den som söker sina judiska anor lämna Sverige och söka sig utanför Sveriges gränser. Då har man stor nytta av internetportalerna JewishGen och JRI-Poland. Där finns mängder av databaser från bl. a. judiska församlingar i Central- och Östeuropa. I sin föreläsning visar Thomas Fürth hur du hittar dina judiska anor i Sverige och sedan kan följa dem bak i historien till Central och Östeuropa.

Tidpunkt och plats för föreläsningen

Lördag kl 11:00 (F80)