Om föreläsaren

Thomas Fürth, Stockholm. Född 1947. Docent i historia vid Stockholms universitet. Ordförande för Genealogiska föreningen och Judiska Släktforskningsföreningen i Sverige. Ledamot av The International Institute of Jewish Genealogy. Har publicerat artiklar i bl a Släkthistoriskt forum, Släkt och Hävd, Släktforskarnas Årsbok, Svensk Genealogisk Tidskrift och Avotaynu – The International Rewiev of Jewish Genealogy. Författare till böckerna Släktforska utanför Norden, 2019 och tillsammans med Mikael Hoffsten Judisk släktforskning, 2020. E-post: fuerth.thomas@gmail.com

Om föreläsningen

Thomas Fürth tar oss med på en spännande resa genom släktforskning i världen och ”Hur man släktforskar utanför Norden” med exempel från olika länder i skilda världsdelar. Du får veta hur du först söker efter uppgifter i svenska arkiv, sedan hur du går till väga för att ta reda på information om släkten i det gamla hemlandet. Det har aldrig varit så lätt som idag att släktforska utanför Norden. Digitaliseringen av arkiv och internet har gjort källor lätt tillgängliga. Vad som förr nästan var omöjligt och i vilket fall som helst krävde resor och språkkunskaper kan lätt göras hemifrån. Förr fick man lita till professionella släktforskare i aktuella länder. Nu kan man själv leta i kyrkböcker och folkräkningar från 1900-tal till tidigt 1700-tal och ibland ända bak till 1500-talet. Allt fler statliga arkiv jorden runt digitaliserar sina gamla handlingar och gör de tillgängliga över nätet. De stora släktforskningssajterna har ett stort utbud av indexerade källor. Google translate underlättar för den som inte har aktuella språkkunskaper och andra digitala verktyg ger kunskaper i historia, geografi och att tolka äldre dokument och gammal skrivstil på olika språk. Sociala medier har specialgrupper där man kan få råd och tips.

Tidpunkt för föreläsningen

Anges senare