Om föreläsaren

Jeg har været aktiv i slægtsforskning i over 25 år og deler gerne min rejse med interesserede læsere på denne side. Min passion for historie og slægtsforskning begyndte i barndommen, inspireret af familiens historier og en skoleopgave om stamtræer. Gennem årene har jeg systematisk udviklet mine forskningsmetoder med hjælp fra erfarne mentorer og adgang til arkiver.

Efter at have studeret historie og teatervidenskab på universitetet begyndte jeg at arbejde professionelt med slægtsforskning, samtidig med at jeg underviste i emnet. Denne passion har udviklet sig til en fuldtidsbeskæftigelse, hvor jeg nu tilbyder kurser og foredrag samt udfører professionelle forskningsprojekter. Min personlige forskning er stadig en vigtig del af min praksis og bidrager til min undervisning og mine foredrag.

Jag har varit aktiv inom släktforskning i över 25 år och delar gärna med mig av min resa till intresserade läsare på denna sida. Min passion för historia och släktforskning började i barndomen, inspirerad av familjens historier och en skoluppgift om stamtavlor. Genom åren har jag systematiskt utvecklat mina forskningsmetoder med hjälp av erfarna mentorer och tillgång till arkiv.

Efter att ha studerat historia och teatervetenskap vid universitetet började jag arbeta professionellt med släktforskning samtidigt som jag undervisade i ämnet. Denna passion har utvecklats till en heltidsbeskäftigelse där jag nu erbjuder kurser och föredrag samt utför professionella forskningsprojekt. Min personliga forskning är fortfarande en viktig del av min praktik och bidrar till min undervisning och mina föredrag.

Om föreläsningen

Kilder og databaser til slægtsforskning i Danmark

Når man begiver sig ud i slægtsforskning i Danmark, vil man hurtigt opdage, at kildetilgængeligheden har sine specifikke karakteristika, og især vil man bemærke fraværet af ”husförhörslängderna”, som man ofte støder på i svensk slægtsforskning.

Med en solid forståelse af de danske kirkebøger og folketællinger kan man dog komme langt i sin forskning. Mange danske kilder er blevet transskriberet og gjort søgbare i databaser, og i dette foredrag vil de vigtigste af disse blive præsenteret. Derudover vil jeg også introducere nogle særlige kilder og databaser, som kan være til gavn, hvis man har slægtninge i København.

Svensk översättning:  

Källor och databaser för släktforskning i Danmark 

När man ger sig in i släktforskning i Danmark kommer man snabbt att märka att tillgången till källor har sina specifika egenskaper, och framför allt kommer man att lägga märke till frånvaron av ”husförhörslängderna”, som man ofta stöter på i svensk släktforskning.

Med en god förståelse för de danska kyrkböckerna och folkräkningarna kan man dock komma långt i sin forskning. Många danska källor har blivit transkriberade och gjorts sökbara i databaser, och i detta föredrag kommer de viktigaste av dessa att presenteras. Dessutom kommer jag också att introducera några särskilda källor och databaser som kan vara till nytta om man har släktingar i Köpenhamn.

Tidpunkt för föreläsningen

Anges senare