Turning Torso är Sveriges och Nordens näst högsta skyskrapa belägen vid Lilla Varvsgatan i Västra Hamnen, Malmö och invigd 27 augusti 2005. Skrapan var med sina 190,4 meter den högsta i Sverige fram till september 2022, då det blivande Karlatornet i Göteborg (245 meter högt) passerade Turning Torso i höjd räknat. Byggnaden är ritad och konstruerad av arkitekten Santiago Calatrava och ägs av HSB Malmö. Byggnaden är i huvudsak ett bostadshus. Huset har tack vare sin ansenliga höjd blivit ett naturligt landmärke i Öresundsregionen, och det har som sådant i viss mån ersatt den stora Kockumskranen som symbol för staden. Det kan ses långväga ifrån båda sidorna av Öresund och är även fullt synligt från kikarna på Kärnan i Helsingborg.

Källa: Wikipedia

Kuriosa: BASE-hoppning, även kallad BASE jumping, innebär att hoppa från ett fast objekt utrustad med fallskärm och eventuellt även ”wingsuit”. BASE-hoppning räknas som en av de farligaste extremsporterna. Ordet är en akronym för Building (byggnad) Antenna (antenn eller mast) Span (brospann) Earth (naturlig höjd eller klippa).

På morgonen den 18 augusti 2006 utförde Felix Baumgartner ett BASE jump från Turning Torso. Han hoppade först fallskärm från en helikopter och landade på byggnaden, tre minuter senare hoppade han från byggnaden och landade på marken nedanför. Där blev han upphämtad av en väntande motorcykel. Denna tog honom till en motorbåt som förde honom vidare över till Danmark. Detta hopp blev uppmärksammat i media över hela världen.

Youtube-klipp från hoppet