Om föreläsaren

Christer Svedberg, 68 år gammal, är bosatt i Stallarholmarna utanför Strängnäs. Han är född av en far från rikssvensk bakgrund och en mor från Estlandssvensk härkomst, vilket har gett honom en bred kunskap om släktforskning i Estland. Utöver detta engagerar han sig aktivt i släktforskargruppen inom Estlandssvenskarnas kulturförening.

Se även https://estlandssvenskarna.org/

Om föreläsningen

Christer besitter en omfattande kunskap om tillgänglig information för släktforskare. Estland har historiskt varit under olika makters styre, vilket resulterar i att arkiven innehåller material på flera språk och finns även spridda i olika länder. För att sammanställa denna mångfald av källor har de skapat släktdatabasen ”Våra anor”, som innehåller information om cirka 70 000 individer med data från svenska, finska, norska, tyska, ryska och estniska arkiv.

Tidpunkt och plats för föreläsningen

Lördag kl 11:00 (F40)