Vi kommer att behöva en hel del medlemmar som hjälper till dels i förberedelsearbetet som har startat upp, dels under de två dagarna 2024. Det handlar om att kolla biljetter, vara värd för föredrag, stå i garderoben, bemanna informationsdisken etc etc. Alla ni som är medlemmar i Malmö Släktforskarförening eller någon av alla de föreningar som tillhör Skånes Släktforskarförbund är hjärtligt välkomna att anmäla intresse för att hjälpa till.

Maila till funktionar@sfd2024.se för intresseanmälan.

Har ni som utställare frågor till arrangörskommittén är ni välkomna att ställa dessa via mail till sfd2024.utstallare@msff.se

Önskar ni annonsera i någon av arrangementets kanaler, till exempel mässkatalogen, mailar ni till annons@sfd2024.se

Slutligen, har ni generella frågor om SFD2024 som inte täcks av de ovanstående raderna är ni välkomna med dessa till admin@sfd2024.se