Informationskonferens klockan 13.00
Före stämman ordnas i samma lokal en informationskonferens för ombuden. Program kommer senare.

Fika mellan konferens och stämma
Efter informationskonferensen bjuder förbundet stämmoombuden på kaffe/te i anslutning till konferensen från klockan 15.00.