Nedan finner du de anmälda utställarna (inklusive web-adress) till Släktforskardagarna 2024. Numret framför utställarnamnet hänvisar till en monterplats men kartan över montrarna på Baltiska Hallen ska finputsas ytterligare något innan den kan publiceras.

Efter listan så kommer kortare beskrivningar av respektive utställare.

 

 1. Arkiv Digital (www.arkivdigital.se)
 2. Genney Digit (www.genney.se)
 3. Skånes Släktforskarförbund (www.sksf.se)
 4. DIS (www.dis.se)
 5. My Heritage (www.myheritage.se)
 6. DAGV med flera tyska föreningar
  1. Deutsche Arbeitsgemeinschaft genealogisher Verbände (DAGV) (www.dagv.org)
  2. Arbeitsgemeinschaft Genealogie Thüringen (AGT) (www.genealogie-thueringen.de)
  3. Arbeitsgemeinschaft ostdeutscher Familienforscher (AGoFF) (www.agoff.de)
  4. G-gruppen (www.g-gruppen.net)
  5. Brandenburgische Genealogische Gesellschaft ”Roter Adler” (BGG) (www.bggroteradler.de)
  6. Kirchenbuchportal GmbH (www.archion.de)
  7. Pommerscher Greif (www.pommerscher-greif.de)
  8. Niedersächsischer Landesverein für Familienkunde (NLF) (www.familienkunde-niedersachsen.de)
  9. Verein Schleswig-Holsteinischen Familienforschung (SHFam) (www.shfam.de)
 7. Värmlands Släktforskarförening (www.varmlandsrotter.se)
 8. DIS Syd (www.dis-syd.se)
 9. Hallands Släktforskarförening (www.hallandsslaktforskare.se)
 10. Genealogiska föreningen (www.genealogi.net)
 11. Estlandssvenskarnas Kulturförening (www.estlandssvenskarna.org)
 12. EmiWeb (www.emiweb.se)
 13. Judiska släktforskningsföreningen i Sverige (www.judgen.se)
 14. HomeDeco Släktträdet (www.homedeco.se)
 15. Passion Genealogie (www.passion-genealogie.fr)
 16. Riksdagsbiblioteket (www.riksdagen.se)
 17. Finlands Släkthistoriska Förening (www.sukuhistoria.fi/sshy/index_sve.htm)
 18. Malmö Stadsarkiv (www.malmo.se/Uppleva-och-gora/Arkitektur-och-kulturarv/Malmo-stadsarkiv.html)
 19. Ålands Emigrantinstitut (www.eminst.net)
 20. Sällskapet Vallonättlingar och Föreningen för smedsläktsforskning FFS (www.vallon.se resp. https://smedforskning.se/)
 21. Gästriklands Kulturhistoriska Förening (www.hembygd.se/gastriklands-kulturhistoriska)
 22. Family Search (www.familysearch.org)
 23. Västerås Släktforskarklubb (www.arosiana.se)
 24. Advokatfirman Juhlin & Partners (www.juhlinpartners.se)
 25. Riksarkivet och Stockholms Stadsarkiv (www.riksarkivet.se resp. www.stadsarkivet.stockholm.se)
 26. Knäreds Forskarring & Hembygdsförening (www.knaredsforskarring.se)
 27. Sveriges Släktforskarförbund (www.rotter.se)
 28. Gotlands Släktforskarförening (www.gotlandssf.se)
 29. Ancestry (www.ancestry.com)
 30. Kungliga Biblioteket (www.kb.se)
 31. Borås Släktforskare (www.borasslaktforskare.se)
 32. Kronobergs Genealogiska Förening (www.genealogi-kgf.se)
 33. FT DNA (www.ftdna.com)
 34. Geneanet (www.geneanet.org)
 35. GöteborgsRegionens Släktforskare och Släktdata (www.grsgbg.se resp. www.slaktdata.org)
 36. Skånes Hembygdsförbund (www.hembygd.se/skane)
 37. Polisen (www.polisen.se)
 38. Samfundet for dansk Genealogi og Personalhistorie och Slægtshistorisk Forening for Storkøbenhavn (www.genealogi.dk resp. https://genealogi-kbh.dk/)
 39. Centrala Soldatregistret och Föreningen för Västgötalitteratur (www.soldatreg.se resp. www.vastgotalitteratur.nu)
 40. Swedish American Ancestors (www.swedishamericanancestors.com)
 41. Släktingar AB (www.slaktingar.se)
 42. Östgöta Genealogiska Förening (www.ogf.info)
 43. Iris Bengtsson och Irma Svensson

 

Beskrivningar:

 1. Arkiv Digital – ArkivDigital är störst i Sverige på släktforskning. Med ett abonnemang hos ArkivDigital kan du bläddra bland 100 miljoner bilder ur kyrkböcker och andra historiska källor samt söka i mer än en kvarts miljard registerposter. De uppgifter du hittar sparar du enkelt i ett släktträd som ingår i tjänsten. Vi har även 4,7 miljoner flygbilder på hus och gårdar från hela Sverige.
  Har du aldrig använt ArkivDigital kan du prova tjänsten gratis i 24 timmar.
  Läs mer på vår hemsida, www.arkivdigital.se.
 2. Genney Digit – Genney är ett modern, komplett släktforskningsprogram som kan användas med Windows, Mac OS och Linux. Anpassat efter svenska förhållanden med Lantmäteriets karta, platsregister med Sveriges församlingar, automatisk inklistring av källor från Riksarkivet och ArkivDigital. Finns även på engelska och danska.Det går att testa gratis demo-version på www.genney.se
 3. Skånes Släktforskarförbund – Skånes Släktforskarförbund främjar och stödjer den genealogiska forskningens intressen i Skåne samt är ett samverkansorgan för skånska släktforskar-föreningarna.
  21 lokala släktforskarföreningar är medlemmar i Skånes Släktforskarförbund. Dessa har cirka 4 600 släktforskare som medlemmar. Förbundet ordnar aktiviteter, förvaltar arkiv, databaser, bibliotek och driver projekt tillsammans med medlemsföreningarna.
 4. DIS – I DIS får du gemenskap, kunskap och utveckling. Föreningen har verktygen som gör din släktforskning enklare. Upptäck släktforskningsprogrammet Disgen, lär dig söka i släktdatabasen Disbyt och utnyttja genvägarna i Dispos. Se vårt utbud av digitala historiska kartor. Bli medlem och ta del av regionföreningens utbud av utbildningar, föredrag, med mera.
 5. My Heritage – MyHeritage erbjuder en upptäcktsresa som förenar dåtid, nutid och framtid med sofistikerad matchningsteknik, miljarder historiska dokument och DNA-tester. Våra 2114 Genetiska Grupper fördjupar informationen i etnicitetsuppskattningen och identifierar specifika platser ens anor kommer ifrån. MyHeritage har också världens bästa teknik för att animera, färglägga och förbättra historiska foton.
 6. DAGV med flera tyska föreningar – Sveriges historiska och ekonomiska utveckling liksom läget vid Östersjön har resulterat i talrika anknytningar till tysktalande länder. In- och utvandringen har blomstrat i båda riktningarna. Tysklands Släktforskarförbund har bjudit sina medlemmar till Norden fem gånger, och varje gång har tyska forskare stått redo att svara på frågor om centraleuropa.
  www.genealogie-thueringen.de
 7. Värmlands Släktforskarförening – En liten bit av Värmeland …” (som Sven-Ingvars sjunger) – ja, det får du om du besöker vår monter.
  Vi har många intressanta publikationer. Så kom och kolla även om du kanske inte har anor i Värmland.
  Vem vet det kanske finns någon ana, som du ännu inte har hittat!
 8. DIS Syd – I DIS får du gemenskap, kunskap och utveckling. Föreningen har verktygen som gör din släktforskning enklare. Upptäck släktforskningsprogrammet Disgen, lär dig söka i släktdatabasen Disbyt och utnyttja genvägarna i Dispos. Se vårt utbud av digitala historiska kartor. Bli medlem och ta del av regionföreningens utbud av utbildningar, föredrag, med mera.
 9. Hallands Släktforskarförening – Välkommen att besöka oss! Vi presenterar vår Medlemsportal som innehåller allt en halländsk släktforskare behöver. Under församlingssidorna har vi samlat alla halländska församlingar. Du väljer vilken församling du vill veta mer om. Vi visar dig gärna! www.hallandsslaktforskare.se
 10. Genealogiska föreningen – Genealogiska föreningen, GF, är en riksförening där medlemmarna ägnat sig åt släktforskning sedan 1933. Som medlem får du bland annat tillgång till digitala söktjänster med mil­jontals personuppgifter, GFs släktforskarbibliotek i Sundbyberg, vår tidskrift Släkt och Hävd med fyra nr per år samt en omfattande programverksamhet med många möten på videolänk via Zoom eller Google meet där du kan ställa frågor till erfarna släktforskare, men också i kombination med fysiska möten i våra lokaler. Mer information på www.genealogi.net och på GFs Facebooksida.
 11. Estlandssvenskarnas Kulturförening – Estlandssvenskarnas kulturförening – Svenska Odlingens Vänner är en förening för de som är födda i eller har rötter i den svensktalande minoriteten i Estland. Föreningen startade 1909 och startade om 1944 i Sverige. Idag sprider vi kunskap om vår historia och kultur genom tidskriften Kustbon, hemsidan, föreläsningar och släktforskning.
 12. EmiWeb – Skandinaviens största migrationsdatabas har fått en uppfräschning i och med en ny plattform är på plats. Tjänsten listar emigrant, immigrant och foto/dokumentarkiv, så att du kan spåra dina förfäders rötter och upptäcka intressanta detaljer om deras liv. I databaserna finns uppgifter om miljontals utvandrare och invandrare från och till Norden.
 13. Judiska Släktforskningsföreningen i Sverige – Judiska Släktforskningsföreningen i Sverige bildades 1997 och vi vill öka intresset för judisk släktforskning, sprida kunskap om källor, litte­ratur och metoder för att finna judiska rötter och släktingar. Som medlem får du bland annat tillgång till råd från erfarna släktforskare, vårt medlemsblad Mishpologen samt ta del av kunskap från intressanta föreläsare. Våra möten äger rum på videolänk via Zoom eller är hybridmöten. Mer information på judgen.se. och på vår Facebooksida
 14. HomeDeco Släktträdet – Vi gör en vacker tavla av din släktforskning. Med foton blir det så mycket mer än bara namn och årtal. Välkommen att diskutera just ditt släktträd.
 15. Passion Généalogie – Passion Généalogie är ett franskt företag specialiserat på försäljning av förtryckta släktträd som ska fyllas i. Vi erbjuder originella och smarta släktträd för att vackert och effektivt presentera dina anor på minst 10 generationer. Vår webbplats: www.passion-genealogie.fr Vi kan också skicka våra skapelser till Sverige.
 16. Riksdagsbiblioteket – Riksdagsbiblioteket är ett specialbibliotek inom samhällsvetenskap och juridik, med uppgift att förse riksdagen med goda beslutsunderlag. Riksdagsbiblioteket arbetar även med att tillgängliggöra det historiska riksdagstrycket, exempelvis propositioner och motioner, protokoll från kammarens sammanträden och utskottsbetänkanden. Nästan allt riksdagstryck från 1521 fram till i dag finns tillgängligt och sökbart på webben.
 17. Finlands Släkthistoriska Förening – Finlands Släkthistoriska Förening (FSHF) grundades 2004 för att främja släktforskning genom att digitalisera källmaterial för användning via Internet.
  Vår webbplats innehåller drygt 10 miljoner bilder och datamängden växer kontinuerligt. Digitaliseringen utförs för det mesta från ursprungligt material. Bildarkivet kan nås från föreningens hemsida www.sukuhistoria.fi.
 18. Malmö Stadsarkiv – Malmö stadsarkiv är ett kommunarkiv med uppdrag från Riksarkivet. Huvuddelen av våra arkiv kommer från kommunala myndigheter och verksamheter, samt företag, föreningar och enskilda. Vi har även handlingar från statliga verksamheter inom kommunen som svenska kyrkan, polisen och skattemyndigheten. Stadsarkivet har ett bildarkiv med film och 4 miljoner fotografier.
 19. Ålands Emigrantinstitut – På Ålands Emigrantinstitut forskar vi i åländsk migration och utreder åländska emigranters liv och öden ”i stora världen”. En del emigranthistorier har resulterat i utställningar eller i publikationer på eget förlag. Däremellan arrangerar vi lärorika seminariedagar och föredrag för både föreningsmedlemmar och allmänhet. Välkomna att höra av er!
 20. Sällskapet Vallonättlingar och Föreningen för smedsläktsforskning FFS  -Sällskapet Vallonättlingar
  – Släktforskar om valloner och ger ut material
  – Forskar om vallonernas historia, migration och kultur
  – Ger ut böcker och skrifter om det
  – Anordnar utflykter, föredrag, medlemsträffar
  – Ordnar återkommande resor till Belgien/Vallonien
  – Rikstäckande föreningen, med lokal i Stockholm/Sundbyberg – Läs mer på https://vallon.se Föreningen för Smedsläktsforskning, FFS kartlägger smedsläkter och ger ut skrifter om järnbrukshistoria. Läs mer på www.smedforskning.se
 21. Gästriklands Kulturhistoriska Förening
  är en ideell och politiskt/religiöst obunden förening.
  Föreningens ändamål är att inom landskapet Gästrikland främja kulturhistorisk forskning, kulturmiljövård och hembygdsvård.
  Föreningens uppgifter:
  – Sprida kunskap om historia och kulturarv
  – Ge ut böcker på eget förlag
  – Bevilja bidrag till föreningsutveckling och extern bokutgivning
 22. Family Search – Världens största släktforskningsorganisation.
  Våra uppteckningar och databaser finns tillgängliga gratis,
  för att du ska kunna lära dig mer om din familjs historia.
 23. Västerås Släktforskarklubb – Släktforskardagarna 2025 i Västerås. Besök oss i vår monter så får du mer information som besökare och utställare. Vår hemsida www.sfd2025.se publiceras 24-08-23.
  Är du intresserad av släktforskning i Västeråstrakten så finns vi från Västerås Släktforskarklubb i montern och svarar på dina frågor. Hemsida: www.arosiana.se. E-mail: arosiana-vsfk@arosiana.se.
 24. Advokatfirman Juhlin & Partners – Advokatfirman Juhlin & Partners är baserad i Helsingborg och är specialiserad på familjerätt, utöver brottmål och affärsjuridik. Juhlin & Partners advokater har lång erfarenhet av arbete med arv, bouppteckningar, boutredningar, testamenten, gåvor, äktenskapsförord, samboavtal och bodelningar.
  Juhlin & Partners finns på plats för att berätta om hur alla dessa områden hänger ihop och vad lag och praxis säger, både nu och i gångna tider.
 25. Riksarkivet och Stockholms StadsarkivRiksarkivet är Sveriges nationalarkiv och hos oss finns källorna till vår historia och redskapen att förstå den tid vi lever i. Våra arkiv kommer från statlig förvaltning och från privata företag, organisationer och personer. Under släktforskardagarna ger vi tips och råd kring våra källor och digitala resurser. Stockholms stadsarkiv är Sveriges mest besökta arkiv. Vi hjälper staden att minnas. Vi finns på Kungsklippan och på Liljeholmskajen. Där kan man beställa fram handlingar eller forska i våra databaser. De flesta av våra besökare är släktforskare. Men alla ska nu och i framtiden kunna ta del av den information som skapats och skapas i Stockholms stad och län.
 26. Knäreds Forskarring & Hembygdsförening – Vi är en ideell förening som äger och förvaltar två byggnadsminnen,” LOTTENS och Bollaltebygget”
  Vi startade 1980 som en släktforskarförening.Vi har utgett fem böcker inventering av torp och gårdar i Knäreds församling 340 medlemmar + 45 sponsorer.
  E- post: knaredforskarring@gmail.com. Hemsida www.knaredsforskarring.se
  Instagram: knaredshembygd
 27. Sveriges Släktforskarförbund – Sveriges Släktforskarförbund (www.rotter.se) är riksförbundet för landets släktforskarföreningar. I vår monter får du veta mer om vad vi gör och vilka våra medlemsföreningar är.
  Du hittar förstås också böcker, databaser och erbjudanden från Rötterbokhandeln (www.rotterbokhandeln.se), en klurig tävling och vårt släktforskningsmagasin Släkthistoriskt Forum. Varmt välkommen! PS. Erbjudandena gäller även på webben.
 28. Gotlands Släktforskarförening – Gotlands Släktforskarförening (GSF) Den har en egen sluten databas där medlemmar med gotländska rötter har lämnat in sina släktträd och sitt haplogruppsnamn i DNA för matchning med andra forskare. Fler hälsas välkomna i gruppen. På mässan erbjuds DNA-test. Föreningens representanter innehar stor kunskap om Gotlands historia och kultur. Alla frågor välkomna!
 29. Ancestry – Ancestry är ett släktforskningsföretag med en oöverträffade samling av historiska dokument och världens största DNA-nätverk för konsumenter. I över 30 år har vi byggt relationer med miljontals människor som har valt oss som plattform för att upptäcka, bevara och dela sin släkthistoria.
 30. Kungliga Biblioteket – Sök bland digitiserade dagstidningar, från 1600-talet och fram till idag i Kungliga bibliotekets söktjänst Svenska tidningar! KB är Sveriges nationalbibliotek. Vi samlar in, bevarar och tillgängliggör allt som ges ut i Sverige! Hos oss samsas det dagsfärska med det riktigt gamla.
 31. Borås Släktforskare – BSF bildades 1989 och har ca 600 medlemmar. Årligen har vi sex föredrag med inbjudna föreläsare för alla utan krav på medlemskap. Vi har prova-på-kvällar för föreningar/företag. Öppet hus två gånger i veckan. Våra medlemmar kan också söka i lokala register från de sju häraderna genom vår medlemsportal.
  Mer info på: www.borasslaktforskare.se
 32. Kronobergs Genealogiska Förening – Kronobergs Genealogiska Förening, KGF – Släktforskning i Kronobergs län. Sökning i KGF:s databas på födda, vigda, döda i hela länet med angränsande församlingar samt släktforskarhjälp. Vi har även en soldatdatabas för Kronoberg.
  Se även vår hemsida http://www.genealogi-kgf.se eller mejla oss på info@genealogi-kgf.se.
 33. FT DNA – FamilyTreeDNA (FTDNA) är pionjären inom den genetiska släktforskningen, släktforskning med DNA. Upptäck din familjehistoria med vårt breda utbud av testtjänster, som innehåller autosomalt (nära släkt) och de unika Y-DNA och mtDNA-testerna, där vi är ensamma om kombinationen test och visning av resultatet i form av gemensamma träffar och träd. Besök oss i vår monter eller på vår webbplats www.familytreedna.com
 34. Geneanet – Geneanet är en webbsite för släktforskning i Europa, tack vare sin databas på fler än 9 miljoner personer. Ger också hjälp av 5 miljoner medlemmar världen över, som delar med sig av information, foton, familjeträd och erfarenheter gratis. Prenumeration på Premium tillhandahåller tillgång till ytterligare funktioner och hundratal miljoner index.
 35. GöteborgsRegionens Släktforskare och Föreningen Släktdata – GöteborgsRegionens Släktforskare – för dig som bor i Göteborg med omnejd eller forskar i Göteborg – var med i vår gemenskap – vi forskar tillsammans både i vår lokal och på nätet. Kurser, föreläsningar, tematräffar… www.grsgbg.se Föreningen Släktdata – föreningen för hela Sverige. Vi strävar efter att göra data från kyrkböckerna gratis tillgängligt för alla. Stöd vår vision – bli medlem idag och hjälp oss att fortsätta erbjuda enkel tillgång till värdefullt data för släktforskning! www.slaktdata.org
 36. Skånes Hembygdsförbund – Skånes hembygdsförbund är en ideell paraplyorganisation för den skånska hembygdsrörelsen. Våra 109 medlemsföreningar erbjuder årligen hundratals arrangemang och utställningar. Vi hjälper mer gärna släktforskare med att upptäcka och lära sig mer om den hembygd där deras förfäder levde och verkade. Besök vår hemsida www.hembygd.se/skane för mer information.
 37. Polisen – I år firar Malmöpolisen att vi patrullerat staden i 150 år och med anledning av detta visar vi föremål och bilder från vår historia. Personal från bland annat Polisens kalla fall-grupp kommer att finnas på plats. Gruppen hoppas på ett kommande lagförslag som låter polisen lösa grova våldsbrott genom DNA-släktforskning – ett nytt viktigt verktyg.
 38. Samfundet for dansk Genealogi og Personalhistorie och Slægthistorisk Forening for Storkøbenhavn – Samfundet for Dansk Genealogi og Personalhistorie blev stiftet i 1879 og har hjemmesiden www.genealogi.dk/. Det er Danmarks ældste forening for slægtsforskning og har til formål at skabe interesse for slægternes og det enkelte menneskes historie samt at formidle viden om disse emner. Formidlingen sker gennem foredrag og udgivelser som Personalhistorisk Tidsskrift.  Slægtshistorisk Forening for Storkøbenhavn blev stiftet i 1977 og har hjemmesiden www.genealogi-kbh.dk.
  Vi er en af Danmarks største slægtshistoriske lokalforeninger, der har til formål at viderebringe interessen for slægtsforskningen og dens historie.
  Vi afholder 8 foredrag om året, en forårsudflugt til et historisk sted i Danmark samt en årlig slægtsforskerdag, hvor vi formidler viden om slægtsforskningens emner.
  Vi formidler tidsskriftet Slægt & Staun fire gange om året med medlemmernes historier, arrangementer og nyheder inden for slægtsforskningen. https://genealogi-kbh.dk/slaegt-stavn-2/
 39. Centrala Soldatregistret och Föreningen för Västgötalitteratur – Centrala Soldatregistret gör det enkelt att hitta din soldat. Upptäck Din släkthistoria via vår webbaserade databas med 500 000 soldater från det yngre indelningsverket (1682-1901). Databasen samordnar alla lokala soldatregister i Sverige och man kan kontakta dem för mer information om din soldat eller om soldattorpet.Sök i databasen på www.soldatreg.se
 40. Swedish American Ancestors – Utforska dina amerikanska släktgrenar med oss! Vi utför uppdrag åt och coachar personer som släktforskar om sin svensk-amerikanska familj. Vi skapar också fina släktträd och erbjuder spännande tips och historier i vår blogg. Besök gärna www.SwedishAmericanAncestors.com eller vår monter om du har frågor, vill utbyta tankar eller få mer information.
 41. Släktingar AB – Släktingar.se skapades av släktforskaren/utvecklaren Vincent Eldefors för att sammanställa trovärdig information om Sveriges befolkning. Fokus ligger på kvalitativ data där vi själva tar ansvar för databasen. Sök, se trädet växa och ta reda på om du är släkt med en kändis. Vi erbjuder årsabonnemang men också kompletta släktutredningar.
 42. Östgöta Genealogiska Förening – Östgöta Genealogiska Förening (ÖGF) är en regional släktforskarförening för dig som forskar i och om Östergötland.
  Vi har lokaler i Linköping och Norrköping och ÖGF ansvarar även för det östgötska soldatregistret.
  Hemsida: www.ogf.info
 43. Iris Bengtsson och Irma Svensson – Vi är tvillingar som alltid varit intresserade av det gamla och har tidigare givit ut en
  hembygdsbok. Debutromanen, DE FANN KÄRLEKEN, är ingen släktforskning men vi har vid forskning stött på olika händelser som djupt gripit tag i oss. Dessa har vävts in i olika
  miljöer och fantasin har flödat.