Nedan finner du de föreläsare som är bekräftade under SFD2024. Programmet är ännu inte spikat så därför är inte dag och/eller tidpunkt för respektive föreläsning fastslagen.