Börja forska eller få hjälp vidare

Under Släktforskardagarna kommer det finnas möjlighet att få en introduktion till släktforskning och hjälp med att komma igång. Det kommer att finnas ett antal släktforskare med tillgång till de hjälpmedel som kan behövas för att hjälpa dig hitta lösningar där du kört fast eller bara för att visa hur man kommer igång.

Förutom traditionell släktforskarhjälp har vi privatforskaren Stefan Lennros på plats. Han har samlat på sig enormt mycket data och kunskap om skånska orter och städer, med tidningsartiklar med mera rörande skånska släkter, personer, socknar och händelser.

Speciellt är också hans information och kunskap om människor som levde i utanförskap vilka kan vara svåra att hitta i ordinarie Genealogiska källor. Databasen innehåller dock mycket mer, t. ex många hundra originaldokument rörande boskapssjukan i Skåne, Skånska kommissionens alla dokument om Loshultskuppen, över hundra kartor från Christinehofs kartsamling, tusentals vykort från Skåne m.m.

Sist men inte minst finns Staffan Gudmundsson från Malmö Stadsarkiv på plats som Malmöexpert.