Om föreläsaren

Fil. Dr. Marie Bennedahl är historiker och forskar om migration vid Linnéuniversitetet. Hennes forskning har omfattat en rad ämnen, inklusive återskapandet av det amerikanska inbördeskriget i Sverige och Danmark, svensk-amerikanska gränsland samt svenska kvinnors erfarenheter av att emigrera till USA.

Om föreläsningen

I hennes presentation fokuserar hon på kvinnliga amerika-migranter som återvände till Sverige. Presentationen bygger på ett unikt material från arkivet på Svenska Emigrantinstitutet i Växjö, bestående av inspelade intervjuer med 33 kvinnor som emigrerade till USA under början av 1900-talet. Dessa kvinnor hade varierande längd på sina vistelser, från endast några år till nästan 50 år. Intervjuerna genomfördes under 1970- och 1980-talet och har sedan dess i stort sett legat orörda.

Materialet är en skattkista fylld med fascinerande berättelser om överfarter bland isberg, nattliga tågresor till öde gruvstäder, vardagliga händelser i rika hem och omvårdnad av soldater under de två världskrigen. Dessa kvinnliga emigranter delade sina upplevelser av stora och små händelser, men det som majoriteten hade gemensamt var en stark längtan tillbaka till USA. Få av dem kände sig välkomna i sitt hemland och genom intervjuerna får vi insikt i hur det faktiskt var för unga kvinnor att emigrera till amerikanska storstäder, skapa nya identiteter och sedan tvingas återvända till den svenska landsbygden.

Tidpunkt för föreläsningen

Anges senare