Här kommer lördagens föreläsare att listas med information om personerna och deras bakgrund samt givetvis om själva föreläsningen.

Programmet beräknas bli klart XXXX-XX-XX