Ett bord för registrering av ombud och uthämtning av stämmohandlingar är öppet i foajén till Folkets
Hus klockan 12.00–13.00 och 15.00–15.45. Ombuden ska ha registrerat sig senast klockan 15.45.
Röstlängd kommer att upprättas på grundval av denna registrering.